Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2020

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΑΣΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥΨ Η Φ Ι Σ Μ Α

Στον Πολύγυρο, σήμερα, ημέρα Τετάρτη, 11η Νοεμβρίου του έτους 2020 και ώρα 20.00΄, συνήλθαν σε έκτακτη συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, τα μέλη του Δ.Σ., μόλις πληροφορήθηκαν το θάνατο του Προέδρου της Κεντρικής Ένωσης Διαιτησίας της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας και Προέδρου του φίλου Σωματείου Α.Μ.Ο. «Ο Γαλαξίας»

 

Β Υ Ρ Ω Ν Α        Τ Σ Ο Ρ Μ Π Α Τ Ζ Ο Γ Λ Ο Υ

 

Ψηφίζει

 

1.   Να εκφραστούν τα ειλικρινή συλλυπητήρια του Σώματος στην οικογένεια του εκλιπόντος και

2.   Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον τύπο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

 

 

  Ο Πρόεδρος                                 Ο Γεν. Γραμματέας  

 

                                 

Παλαιοχωρινός Παναγιώτης                      Μήτσιου Δημήτριος                            

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: