Δοικητικό συμβούλιο

Το νέο διοικητικό συμβούλιο ανέλαβε τη διοίκηση του συλλόγου την 22α Οκτωβρίου 2019 και η σύνθεσή του έχει ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:                   ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:         ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:   ΜΗΤΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ:                         ΚΟΥΚΟΥΜΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΦΟΡΟΣ:                        ΘΕΟΔΩΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΕΛΟΣ:                           ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΕΛΟΣ:                           ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΕΛΟΣ:                           OGLIASTRO ALEXANDRE
ΜΕΛΟΣ:                           ΜΑΝΙΑΤΗ ΕΛΕΝΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: