Τρίτη 10 Ιουνίου 2014

ΛΗΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2013-2014

Την Κυριακή 8-6-2014 πραγματοποιήθηκε το τελευταίο μάθημα της φετινής χρονιάς. Οι μαθητές που συμμετέχουν στην πιστοποίηση της Διεθνούς Ομοσπονδίας (FIDE) παρέλαβαν τις βεβαιώσεις φοίτησης, ενώ σε μία μία μικρή αλλά όμορφη τελετή οι μαθητές που ολοκλήρωσαν τη φοίτησή τους παρέλαβαν τις βεβαιώσεις πιστοποίησης της Διεθνούς Ομοσπονδίας (FIDE).


                                                                   

Δεν υπάρχουν σχόλια: